D’Bréifdréieren sinn gebrieft, datt si an esou engem Fall op deem Dag, deen Dir als Ofhueldatum uginn hutt, schellen sollen, fir den Pak sichen ze kommen.